من پارسال نتونسته بودم ماه رمضان رو کامل روزه بگیرم. از خدا خواسته بودم سلامتی و توانایی دهد تا ماه رمضان امسال را بیشتر روزه بگیرم.

خدا را شکر. امسال به جز چند روز همه را روزه بودم. به یاری الهی توفیق داشتم قبل از شروع ماه روزه گرفتن را شروع کنم.

در کانال تلگرامی امام خامنه ای مطلبی را از امام خواندم که این مطلب را می رساند: سال مومن از شب و روز قدر شروع می شود. از این روزها و شب هاست که مومن آمادگی روحی خواهد داشت تا سالی را شروع کند که خدا در قلبش باشد و در عملش متجلی شود.

خدا را شکر که من را هدایت می کند و من را رها نکرده است.