یک کانال تلگرامی پیدا کرده ام که درباره خارج از ایران آگاهی هایی را بیان می کند.

خدا را شکر که من این کانال را پیدا کرده ام و برای شکر خدا آدرس این کانال را با شما به اشتراک می گذارم:

https://t.me/kharej2025