سلام دوستان عزیز

امروز مادرم میخواست کمی مداحی و روضه گوش کند.

برادرم تعدادی فیلم دانلود کرد تا مادرم در گوشی گوش کند به امید اینکه مادرم پول بدهد تا او برای خودش نوشابه بخرد :)

بعد از اینکه مشخص شد گوشی ساده مادرم این فیلم ها را پخش نمی کند او هم تنبلی کرد و از زیر کار در رفت!

مادرم از من کمک خواست!

 من هم با شوق تمام فیلم ها را تبدیل کردم به صوت تا بتواند گوش کند.

و راهنمایی کردم تا با پلیر گوشی کار کند.

خدا را شکر که این قدر توانایی دارم که مادرم را خوشحال کنم!