سلام دوستان عزیز

امروز توانستم یک اپ شخصی را تکمیل کنم.

یا این اپ اهدافم را ثبت می کنم و میتوانم مدت زمانی را که به سررسید آن هدف مانده است را مطلع بشوم.

و می توانم از اطلاعات پشتیبان بگیرم و در درایو گوگل ذخیره کنم تا بعدها بازیابی کنم!

خدا را شکر که این کار را بلدم :)