امروز صبح پردم از من خواست که گوشی مادرم را به تعمیرکار بسپارم. عیب گوشی این بود که سیم کارت را تشخیص نمی داد. گوشی خوبی است اما برادرم که گاهی از گوشی مادرم استفاده می کند و البته فرهنگ استفاده درست از گوشی را ندارد، با رفتار نادرست باعث این ایراد شده بود.

از خدا خواستم که راهنمایی ام کند تا بتوانم گوشی را درست کنم.

بعد از بررسی گوشی متوجه شدم که هم سیم کارت جدید است و نازک تر و جای سیم کارت گوشی مانند قبل سفت نیست. بنابراین چند لایه چسب نواری شیشه ای پشت سیم کارت زدم و دوباره امتحان کردم.

خدا را شکر. هزینه اضافی برایمان ایجاد نشد.